Brandveiligheid

Adviesbureau van Rooij b.v. is gespecialiseerd op brandveiligheid, door onze 35 jarige brandweerervaring kunnen wij op een praktische wijze over brandpreventie adviseren.

Meer info »

Weerstand

Weerstand Branddoorslag en Brandoverslag

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de compartimentsgrenzen ter voorkoming van Weerstand BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO). Deze wordt in aantal minuten uitgedrukt en geeft de tijd aan waarmee een compartiments scheiding een brand moet tegen kunnen houden. Dit is minimaal 30 en maximaal 240 minuten (uitzonderingen daargelaten).

Wij kunnen een z.g. stralingsberekening uitvoeren waaruit blijkt of de waarde op de erfgrens (in de regel 15KW/m2) wordt overschreden indien de ramen en deuren bezweken zijn bij een brand. Is dit niet het geval dan hoeven de ramen en deuren geen extra WBDBO waarde te hebben.

Veel materialen waarmee wanden worden opgetrokken hebben al een zekere WBDBO waarde, maar ramen en deuren geven vaak een probleem. Deze kunnen brandwerend uitgevoerd worden echter vaak tegen behoorlijke extra kosten.