Brandveiligheid

Adviesbureau van Rooij b.v. is gespecialiseerd op brandveiligheid, door onze 35 jarige brandweerervaring kunnen wij op een praktische wijze over brandpreventie adviseren.

Meer info »

Vuurlastberekening

Vuurbelastingberekening en rapportage

Vuurbelastingsberekeningen maken wij al vanaf 1996, wij hebben praktisch van ieder gebouw voorbeelden en hebben al meer dan 35 jaar ervaring in het brandweervak, we werken met het brandbeveiligings concept Beheersbaarheid van Brand. Met dit concept kunnen wij een oplossing verzorgen voor de eisen uit het bouwbesluit.

Een sprinkler installatie geeft een virtuele reductie van 90% en een RWA installatie 50%.

Ook in situaties waar voor een bestaand gebouw een gebruiksvergunning verleend moet worden kan het concept op een aantal punten van waarde blijken als bijvoorbeeld de WBDBO waarde van wanden of deuren onvoldoende blijken te zijn.

Door de aanwezige hoeveelheid brandbaar materiaal in equivalente eenheden vurenhout uit te drukken wordt inzichtelijk gemaakt of de grootte van het brandcompartiment verantwoord is.

Het concept voorziet tevens in de mogelijkheid om brandbeveiligings installaties zoals sprinkler of RWA toe te passen wat een zekere virtuele reductie van de vuurlast tot gevolg heeft.