Brandveiligheid

Adviesbureau van Rooij b.v. is gespecialiseerd op brandveiligheid, door onze 35 jarige brandweerervaring kunnen wij op een praktische wijze over brandpreventie adviseren.

Meer info »

Brandbeveiligingsrapporten

In het kader van de milieuvergunning wordt dikwijls een brandbeveiligingrapport gevraagd hierin moet opgenomen zijn:

• Situatie en omschrijving van het bedrijf
• Opslag en risico's van eventuele gevaarlijke stoffen
• Aanwezige vuurbelasting
• Mogelijkheden van brand en brandoverslag
• Aanwezige brandweervoorzieningen

Dikwijls is het zo dat de aanwezige brandweervoorzieningen onvoldoende zijn, door onze 35 jarige brandweerervaring kunnen wij dit zodanig uitwerken dat het rapport wordt goedgekeurd en er een vergunning kan worden verleend.