Brandveiligheid

Adviesbureau van Rooij b.v. is gespecialiseerd op brandveiligheid, door onze 35 jarige brandweerervaring kunnen wij op een praktische wijze over brandpreventie adviseren.

Meer info »

CFD simulaties van rookverspreiding en vluchten

Computer Fluid Dynamics is een steeds vaker gehanteerde methode om nauwkeuriger te simuleren van het ontstaan van rook en het vluchten bij brand. Het simuleren van vluchten bij brand waarbij bepaald wordt of er voldoende vluchtmogelijkheden zijn met voldoende doorstroom capaciteit. In combinatie met het CFD model welke de rookverspreiding in de ruimte laat zien kan nauwkeurig vastgesteld worden of daadwerkelijk snel genoeg ontruimt kan worden.

Gaan de rookluiken open en blijft de rooklaag werkelijk stationair?

Is de projectie dichtheid van een brandmeldinstallatie met puntmelders werkelijk voldoende?

Nauwkeuriger ontwerpen betekent in dit geval ook economischer ontwerpen, geen onbelangrijk aspect van de CFD simulatie techniek. Uiteraard dient het computermodel vakkundig ingezet te worden wat met onze 35 jarige brandweerervaring geen probleem is.

CFD techniek kan bovendien gebruikt worden om de werking van een brandbeveiligings- installatie te simuleren. In die gevallen geeft een CFD simulatie nauwkeurig antwoord op de volgende vragen:

Komen de sprinkler koppen in en zo ja na hoeveel tijd?